wz
Byla založena některým pánem z Lomnice, v jejichž rodině se často vyskytuje křestní jméno Jenec, Jenč, Jan.
   První zmínka o dědině je z r. 1358 v souvislosti s přesunem majetku Ješka Kuby z Jenče.
   Potom se jméno obce vyskytuje již jako součást černohorského panství r. 1549, podobně jako Brťov.
   Ještě r. 1509 patřila obec farou do Újezda.
   Ve znaku obce byl snop a pole s klasy. Nápis na pečeti "Obec Gencz".
   V r. 1900 měla obec 27 čísel a 95 obyvatel.